Viladomy U Obory

Home / Projekty / Viladomy U Obory

typ projektu: bytové domy

stav/stupeň projektu: realizováno

rok: 2006 – 2010

Navrhovaný soubor svým charakterem navazuje na středně podlažní zástavbu v prostoru křižovatky ulic Přátelství a V Bytovkách.

Cílem návrhu bylo vytvořit přijatelnou středně podlažní bytovou zástavbu s respektem k místu a životnímu prostředí. Součástí konceptu je společný veřejně přístupný parter, který na rozdíl od zástavby rodinnými domy nevytváří v území neprostupnou bariéru. Vzhledem k tomu, že je v UPD při východní hranici zakreslen široký pás zeleně, je prostupnost území důležitá, neboť umožní přístup do zeleně všem, nejen obyvatelům komplexu.

Hmoty domů jsou navrženy s ohledem na sousední zástavbu rodinných domů. Jde především o rozbití jednotlivých objektů do menších hmot, které na sebe odpovídajícím způsobem navazují. Parking není v úrovni terénu, ale mírně pod ním – střecha pak umožňuje využít plochu pro soukromé terasy segregované především výškovým rozdílem.

Objekt je technicky navržen tak, aby využíval solární energii a zatěžoval životní prostředí co nejméně. Elektrické vytápění ve spojení s rekuperačním větráním a možnost využití solárních panelů pro ohřev TUV doplňují celkovou nízko-energetickou koncepci. Z architektonického hlediska je environmentální koncepce podpořena použitím „přírodních“ povrchů: dřevo, plech, omítky.

Nedílnou součástí návrhu je umístění parterových zídek a pěšin, za součást architektonického řešení lze považovat otevřenou retenční nádrž osázenou vodními rostlinami.