Vila Kozičín

Home / Projekty / Vila Kozičín

typ projektu: individuální bydlení

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2010

Navrhovaný objekt individuálního bydlení není venkovským stavením v tradičním pojetí, spíše se jedná o vilu. Zahrada je zde vnímána více jako prostor pro odpočinek se zesíleným vizuálním vjemem než jako kus půdy pro hospodářské využití. Dům nemá být okázalý, nemá za cíl na dálku prezentovat sociální status majitele. Naopak cílem bylo navrhnout dům poskytující obyvatelům dostatek soukromí, navrhnout příjemné obytné prostředí využívající přednosti pozemku. Objekt je umístěn uprostřed pozemku tak, aby se k němu dalo jednoduše dostat a poskytoval výhledy, které majitel považuje za důležité, zahrada obklopující stavbu má okrasný charakter. Dům je dopravně napojen za západu, komunikace vedoucí ke garáži integrované do hlavní hmoty je krátká a nepředstavuje z hlediska rozsahu zpevněných ploch a údržby během zimního období zbytečné provozní komplikace. K jihu se dům obrací pouze vstupem propojeným s brankou pro pěší, důvodem je nedostatek atraktivních výhledů a protější zvýšený pozemek, který by v případě zastavění představoval zásah do soukromí obyvatel. Směrem k východu, kde se nachází nejatraktivnější výhled směrem na Svatou horu, se objekt obrací jedním ze svých atrií a zvýšenou nástavbou ve která je umístěna pracovna majitele.

Centrálním prostorem domu je hlavní obytná místnost s kuchyňským koutem, posezením u krbu a jídelním stolem, od jihu navazuje na zádveří s hostinským pokojem, vstupem do garáže a sociálním zařízením. Hlavní obytná místnost je na východ i západ bohatě prosklená směrem do dvou nezávislých atrií. Západní atrium je lemováno slepou zdí garáže, prosklenou stěnou směrem ke kuchyňskému koutu a na sever prosklenou stěnou dětských pokojů, které jsou osluněny z jihu přes atiku garáže. Západní atrium by mělo sloužit zejména dětem a rodině, je prosluněno odpoledním sluncem a opticky chráněno zemním valem. Východní atrium poskytuje výhled na Svatou horu a svou návazností na společenskou místnost a krboviště je spíše předurčeno pobytům rodičů s přáteli, tomu je přizpůsobeno i umístění ložnic a prostor, které by měly být zvukově a pohledově segregovány. Soukromá noční zóna bytu navazuje na hlavní obytnou místnost od severu a kromě vstupů do ložnic rodičů a dětí jsou zde také koupelny, šatny a prádelna. Pracovny rodičů jsou umístěny v nástavbě na střeše a zpřístupněny točitým schodištěm.

Konceptem architektonického řešení je propojení domu s okolím zevnitř dispozice pomocí atrií. Díky tomu jsou obvodové stěny minimalistické téměř bez okenních otvorů, obytné prostředí a nezbytná materiálová vřelost se odehrává v atriích a na nástavbě, která ze západního atria přímo vyrůstá. Ve větší podrobnosti návrhu se předpokládá využití zejména přírodních materiálů (kámen dřevo) a omítky. Větší míra detailu bude použita na nástavbě a vnitřních stěnách atrií, kde dům přichází do kontaktu s obyvateli nejvíce. Nástavba bude v tomto pojednání blíže tradiční střešní konstrukci a dojde k jejímu odlehčení a odtržení od těžkého přízemí, které je pevně spojeno se zemí. Běžná obvodová stěna bude (jak již je dnes standardem) zateplena a omítka je následně technologicky nejvhodnější a nejjednodušší povrchová úprava, zároveň vzhledem neodporuje záměru pojednat přízemí abstraktně a minimalisticky.