Vila Braník

Home / Projekty / Vila Braník

typ projektu: individuální bydlení, rekonstrukce

stav/stupeň projektu: dokumentace pro ÚR

rok: 2020 – 2021

Rekonstrukce stávajícího domu. Dům se se nachází při severovýchodní části pozemku, a protože je usazen na hraně údolí branického potoka, svou jihozápadní fasádou shlíží do stromových porostů tohoto údolí. Parkování a příjezd aut je většinově řešeno v místech stávajícího vjezdu, tj. podél jihovýchodní hranice pozemku. Na vyrovnané ploše zahrady přístupné tímto sjezdem z ulice jsou krytá parkovací stání. Ta mají nad sebou střešní konstrukci s extenzivním zeleným porostem. Další dvě parkovací stání jsou na severozápadní hranici, přístupná přímo z ulice Na výstupu. Jedná se o krytou garáž, jaké jsou v blízkém okolí častým prvkem. Rekonstrukcí domu se přesouvá schodiště na jihovýchodní fasádu, a je k němu přidán výtah. Tím se uvolňují vnitřní prostory domu a jsou v nich navrženy 3 bytové jednotky. Všechny byty jsou navázané na komunikační jádro na fasádě. Přístup ke schodišti s výtahem je možný přímo z ulice a také od parkovacích stání v zahradě. Konstrukce tohoto schodiště je otevřená ocelová a objímá dům ze dvou stran. Z jihovýchodní strany přechází na jihozápadní fasádu, kde se stává terasami či stíněním před okny bytů. Každá bytová jednotka v domě zabírá celé jedno podlaží, až na mezonetový byt v 2NP, který má také prostory nastaveného ustoupeného podlaží. Dům bude mít centrální vytápění plynovým kotlem – každý z bytů bude mít kalorimetr pro měření spotřeby. Ohřev TÚV bude centrální. Z hlediska svažitosti terénu je nutné pro parkovací stání vyrovnat plochu zahrady. Prostor mezi rovinou parkovací plochy a svahem zahrady je využit jako sklepní podlaží rodinného domu -tj. sklad, dílna a zázemí pro obsluhu zahrady.