Velké Popovice

Home / Projekty / Velké Popovice

typ projektu: individuální bydlení, urbanismus

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2022-2023

Urbanisticky návrh navazuje na rozehranost okolní zástavby, která je díky různým směrům ulic orientována různými směry. Nechtěli jsme do území vkládat nějaký pravidelný rastr, proto jsou domy vzájemně pootočené. Návrh dodržuje v lokalitě obvyklé uliční i stavební čáry, podlažnost. Odstup garáží od uliční čáry zajišťuje prostor pro pohotovostní odstavení auta. Rozmístění domů respektuje ochranné pásmo VN. Pozemek byl rozdělen na 8 parcel, všechny splňují min. výměru 1000 m2. Zástavba rodinnými domy bude splňovat předepsané regulace (na situaci i vizualizacích je prezentován možný způsob zastavění, prezentované hmoty RD mají 2NP + podkroví, všechny mají zastavenou plochu cca 200 m2 včetně garáže).