Územní studie ulice Lannova – Revoluční

Home / Projekty / Územní studie ulice Lannova – Revoluční

typ projektu: urbanismus

stav/stupeň projektu: urbanistická studie

rok: 2009

Řešené území se rozkládá na pravém, severně orientovaném břehu Vltavy a lze ho charakterizovat jako jižní předpolí Štefánikova mostu rozkládající se podél dvou hlavních kompozičních os: V Z-V směru je to ulice Lannova, která na západ dál pokračuje jako ulice Řásnovka a defacto kopíruje průběh říčního koryta, v S-J směru ulice Revoluční. Území je tvořeno nábřežním prostorem, který je charakteristický solitérními budovami velkých měřítek a společenských významů. Směrem dál od řeky je prostor ve druhém plánu definován hranou kompaktní městské zástavby rozličného charakteru. Existence pásu rozvolněné zástavby, vzniklé v prostoru, sevřeném z jedné strany novou náplavkou a z druhé historickou stopou původního města je pro Prahu typická.