Terminál Praha východ

Home / Projekty / Terminál Praha východ

typ projektu: komerční výstavba, soutěž

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2020

Provozní řešení je základem, okolo kterého je postavena dispozice, hmota stavby. Provozní toky jdou z exteriéru, procházejí interiérem a zase končí v exteriéru nástupiště. Proto nejde oddělit budovu a zbytek. Toky lidí a strojů, kterým terminál vytváří prostředí, se odehrávají stejně venku, jako uvnitř. Z hlediska interakce stavby s uživatelem/pasažérem se jedná o jednu nepřetržitou cestu, každá její část je stejně důležitá/nezbytná. Parking je rozdělen na jednotlivá, přehledná a snadno uživatelsky uchopitelná parkoviště. O počtu volných míst na každém z nich informuje už při příjezdu informační systém, podle toho řidič volí, které parkoviště nebo parkovací dům využije. Jakmile posádka opustí vůz, může opustit i parkoviště – mezi jednotlivými parkovišti jsou pěší komunikace, sbíhající se na ploše před halou. Provoz aut a pěších se tedy vůbec nekříží. To přispívá k bezpečnosti a celkově ke klidu. Pěší komunikace jsou vedeny v zeleni, takže cesta na terminál probíhá v pěkném prostředí, není nepříjemná. Na prostranství před halou jsou stanoviště taxi, parking K+R a zastávky autobusů. Příjezd pro tato vyhrazená stání je po silnici na zvýšené niveletě, bude se jednat v podstatě o pěší zónu. Zastávky autobusů jsou kryté estakádou cyklostezky, kterou příchozí podcházejí, výletníci na kolech jedou nahoře. Cestující, kteří přijedou na kole, sjedou z cyklostezky po točité rampě a kolo zaparkují u stojanu pod ní, rampa je zároveň střechou. Všichni pěší tedy vstupují do haly z jedné strany. Vstupy jsou uprostřed. Proti vstupům je základní tabule informačního systému, pokladny. Po stranách, blíže ke přístupům na nástupiště, jsou umístěny obchody. Osy pěších komunikací míří k hale. Cesta vede mírně ze svahu dolů. Tam příchozího „převezme“ vlna společného přestřešení haly a nástupišť. Ta ho vede skrz halu přímo ke dvěma nástupním koridorům na kolejiště. Na nástupišti je jasně patrná dominanta vertikálních komunikací. Jejich plášť vytváří další ochranu. Čekající se může rozhodnout, že chce být od projíždějících vlaků oddělen, chráněn. Vertikální dominanty jasně definují, kam jít. Východy z haly jsou po stranách, takže se proudy cestujících nemísí. Členění parkoviště na menší celky, dělené zelení, dovoluje vytvořit přehledný informační systém, který usnadní cestu k vozu.