Studie bytového areálu s komunitním centrem

Home / Projekty / Studie bytového areálu s komunitním centrem

typ projektu: Bytový dům, občanské stavby

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2017 – 2022

Projekt nově interpretuje v zástavbě proseckého sídliště používaný princip volného klastru menších objektů, vložených mezi pravidelné desky sídliště. Parter s knihovnou, kavárnou a komunitním centrem vytváří rozšíření Mimoňské ulice, dotváří ji do podoby logické pěší zóny v návaznosti na poštu, spořitelnu a další služby, situované severněji u jejího zlomu. Ve struktuře sídliště tak vzniká logický prvek městského charakteru, který jeho strukturu zpřehledňuje. Parter s knihovnou, kavárnou, víceúčelovými prostory a dětským koutkem objektem prostupuje až na druhou stranu, k dětskému hřišti. Podlažnost vychází z okolních objektů, bytové sekce o podlažnosti 4+1 jsou hmotovým odrazem shluků 4np bytovek, vybavenost je umístěna v soklu pod nimi – podzemním podlaží, které je z JZ strany odhaleno. Celková výška je výrazně pod úrovní výšky deskových panelových domů.