Senior centrum

Home / Projekty / Senior centrum

typ projektu: občanské stavby

stav/stupeň projektu: ÚR

rok: 2018 – 2022

Funkční náplní areálu je zařízení sociálních služeb, v sekci A se v přízemí nachází Domov Seniorů v klasickém pojetí. Převážná většina kapacity areálu je dlouhodobé ubytování seniorů v ubytovacích jednotkách s individuálním zázemím (sociální zařízení, kuchyňská linka, jídelní kout. Kromě sociálních služeb s ubytováním je část areálu určena k poskytování sociální péče na denní bázi formou denního stacionáře. Stacionář funguje v těsné blízkost ordinace lékaře a fyzioterapeuta, pro zajištění pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí je k dispozici pomoc trvale přítomného pracovníka v Centru služeb, které je těsné blízkosti stacionáře. Stacionář je dále vybaven vlastní kuchyňkou pro ohřev dovezených jídel, společenskou místností s možností podávání jídel, velkou terasou a zázemím pro personál. Součástí výše popisované náplně je rovněž ordinace praktického lékaře, rozšiřující škálu poskytovaných služeb v rámci celého areálu. V nejvyšším podlaží areálu se nacházejí tři služební byty zaměstnanců provozovatele.