Rozhledna Náklo

Home / Projekty / Rozhledna Náklo

typ projektu: architektonická soutěž

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2013

Byly navrženy 2 varianty rozhledny:

Věž – v krajině je obvykle vnímána jako vztyčený prst v kontrastu s horizontem. Navržená polotransparentní konstrukce na tento archetyp navazuje a posouvá ho dále: výraz věže budou ovlivňovat samotní návštěvníci, jejichž výstup po věži bude vidět už zdálky, rozhledna se bude na horizontu uplatňovat díky své průhlednosti sice výrazně, zároveň ale i měkce. Lichoběžníkový tvar zčásti popírá obvyklé vnímání perspektivy a činí věž dojmově vyšší. Sbíhající se boční stěny pak dávají vyznít jasné vertikalitě nejužší strany, která je v jejich sevření o to výraznější. Lichoběžníkový tvar dodává stavbě na zábavnosti – podle úhlu, z něhož je věž pozorována, se její tvar proměňuje.

Kopec – velmi snadno přístupná vyhlídka, a to např. i s kočárkem, s širokou cestou, bez mačkání se a čekání na dlouhém schodišti, bez kývání se konstrukce a dokonce možná i bez závratí, navíc funkční celým svým povrchem pro rozhled ze všech míst ve stoje, v sedě i v leže, ideální místo letních pikniků a zimního sáňkování. Hnízdo je lehká dřevěná, organicky až sochařsky tvarovaná konstrukce sedící na vršku kopce a plní kromě vyhlídky i funkci místa pro expozici – prstencový prostor v přízemí okolo schodiště.