Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích

Home / Projekty / Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích

typ projektu: urbanismus

stav/stupeň projektu: architektonická soutěž

rok: 2010

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na revitalizaci Tyršova náměstí v Hostomicích a konverze stávajících objektů pošty a hasičské zbrojnice pro plnění nových funkcí městské haly, poštovního úřadu a doplňkových funkcí občanské vybavenosti. Celkové kompoziční uspořádání vychází z hlavní podélné osy, která je historicky určena orientací kostela Nastolení sv. Petra v Antiochii, a jejím průnikem s průhledovou osou příjezdové cesty Nádražní ulice. Tento průnik určuje centrum obce. Pro dotvoření východní části náměstí byla zvolena a nově navrženými objekty podpořena třetí osa podélného směru, která taktéž směřuje do tohoto průniku. Všechny tyto tři osy pak určují zejména orientaci a uspořádání ploch a objektů v parteru, stromořadí a nově navržených budov a sjednocují tak celkový ráz prostoru náměstí i přes jeho funkční zonální rozčlenění. Do průsečíku všech tří os je přemístěn stávající mariánský sloup.