REKNSTRUKCE A DOSTAVBA TOVÁRNÍHO KOMPLEXU

Home / Projekty / REKNSTRUKCE A DOSTAVBA TOVÁRNÍHO KOMPLEXU

typ projektu: rekonstrukce, bytové domy

stav/stupeň projektu: realizováno

rok: 2006 – 2009

Rekonstrukce a dostavba továrního komplexu ZPA/Regula Bartoškova Liberty Building

Rekonstrukce a revitalizace objektu bývalé elektrotechnické továrny Regula a dostavba bloku ohraničeného ulicemi Bartoškova, Kloboučnická a V Horkách. Nové objekty budou slučovat funkci bydlení (ve vyšších patrech) a kanceláří. V parteru a 1. patře se předpokládají komerčně pronajímatelné prostory. V suterénu jsou navrhovány podzemní garáže. Stávající továrna je vhodná pro využití na byty. Přízemí a suterén budou opět využity ke komerčním účelům. Celý polyfunkční areál, který bude sloužit jako obchodní centrum, pokrývající nároky rezidentů ze širšího okolí a jeho veřejně přístupný parter vytvoří oázu klidu, která v lokalitě dnes chybí. Rekonstrukcí továrny se zpřístupní stávající tovární budova, která sice není předmětem památkové ochrany, ale je z našeho pohledu velmi cenným objektem, dokumentujícím svou epochu, která v našich dějinách patřila k těm úspěšným.