RD Sniegon, Statenice

Home / Projekty / RD Sniegon, Statenice

typ projektu: RD

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2013 – 2014

Řešený objekt je navrhován jako rodinný dům pro denní fungování/potřeby pětičlenné rodiny. V rámci těchto potřeb je objekt navrhován jako jedna samostatná bytová jednotka se šesti obytnými místnostmi ve dvou podlažích. Tyto jsou doplněny prostory garáže, fitness, bazénu, hygienických zařízení, šaten a ostatních technických prostor a prostor příslušenství.