RD K Borovíčku

Home / Projekty / RD K Borovíčku

typ projektu: RD

stav/stupeň projektu: dokumentace k ÚR

rok: 2017 – 2020

Navrhovaný objekt má 1 podzemní podlaží a 2 nadzemní podlaží + podkroví. Do podzemního podlaží je vjezd ze západní části objektu z úrovně terénu autovýtahem do 1.PP, kde je 6 stání pro osobní automobily. Nadzemní podlaží jsou částečně ustoupené vůči podzemnímu podlaží, ustoupená část (střecha 1.PP) je intenzivní vegetační a tvoří zahrádku pro uživatele objektu. Objekt je zastřešen polygonovou střechou s falcovanou krytinou.