Radnice v Kralupech nad Vltavou

Home / Projekty / Radnice v Kralupech nad Vltavou

typ projektu: občanské stavby

stav/stupeň projektu: realizováno

rok: 2010

ocenění:

  • Cena za nejlepší investiční záměr v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
  • Nominace na titul na Stavba roku Středočeského kraje 2016
  • GERMAN DESIGN AWARD 2019, Ocenění v kategorii SPECIAL: Excellent Communications Design-Architecture

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení objektu je stávající a dané jeho umístěním. Úpravy lze rozdělit do dvou částí. První vzniknou ubouráním jednoho travé podél severního cípu Palackého náměstí, což opticky napojí malé prostranství před starou školou, které je dnes od náměstí separováno. Dalším pozitivním dopadem tohoto řešení je funkční aspekt – rozšíření Palackého náměstí díky zúžení garáží umožní lepší napojení náměstí na ulici Jodlovu. Druhá část úprav se týká vyvýšeného prostoru na střeše garáží, který tvoří předprostor městského úřadu, jakési podium, které je zároveň napojeno na Palackého náměstí. V současné době je ale jeho hranice spíš bariérou, která je ve třech místech přerušena schodištěm. Naším záměrem je jednak toto podium funkčně a prostorově napojit na plochu plánovaného náměstí a zároveň vytvořit důstojný a fungující nástupní prostor pro městský úřad. Proto navrhujeme po obvodu podia schodiště, které je rozehráno prvky pro sezení a umístěním zeleně. Díky relativně malé redukci prostoru garáží a díky zeštíhlení budovy OD Máj můžeme také schodišťový prvek uplatnit v severní části parteru, čímž dojde k navázání na severní prostor náměstí a na pěší trasy, které zde vstupují do řešeného území. Před hlavním vchodem do městského úřadu tak vzniká klasický architektonický prvek – nástup se schodištěm z více směrů. Samotná plocha podia bude také rozehrána prvky městského mobiliáře (místa k sezení, zeleň) a svým povrchovým řešením bude navazovat na zbytek náměstí.

Architektonické řešení

Objekt lze rozdělit na tři hmoty, každá ze tří hmot má odpovídající typ fasády. Hlavní hmota budovy má vzhledem k obsaženým funkcím potřebu velkého množství oken, jejichž vytvoření dává původně masivní hmotě lidské měřítko a propojuje vnitřní prostor s okolím. Vysoká okna umožňují dostatečné prosvětlení celé hloubky kanceláří. Hmota vstupu je více pojednána jako plná – vzhledem ke své jižní orientaci není ani velké množství oken vhodné. Hlavním prvkem jižní fasády je portál, který vhodně akcentuje tuto exponovanou část celého objektu. Fasáda ustupujícího podlaží působí lehce, použitá pergola jí dává hloubku a zároveň zkvalitňuje prvek terasy. Původní keramický obklad je nahrazen transparentním zasklením, kde je klasicizující vertikality dosaženo zahuštěním skutečného nosného systémy zděnými pilíři s kontaktním zateplovacím systémem. Honosná brána představující propojení úřadu s veřejností bude obložena obkladem ze sendvičových panelů s hliníkovým povrchem. Hmota bezprostředně navazující na vstupní portál je navržena s vláknocementovým obkladem v barvě blízké dřevu.

Dispoziční řešení

Zmenšením půdorysu se z objektu stává klasický trojtrakt s kancelářemi orientovanými k fasádám a středním traktem zázemí. Hloubka traktu dovoluje kvalitní prosvětlení kanceláří, plocha středního traktu je optimální pro umístění požadovaných funkcí technického zázemí, sociálního zařízení a archivu. Kanceláře splňují normu a jsou navrženy v ideálním modulu, takže umožňují variabilní propojování a konfiguraci v případě změn uspořádání nebo velikostí jednotlivých odborů.

V suterénu objektu jsou umístěny garáže pro zaměstnance a návštěvníky úřadu, dále technické místnosti a sklady. V přízemí je umístěn bufet, Czech Point, které jsou v případě potřeby přístupné pouze ze zádveří, a odbory, které vyžadují zvýšený kontakt s veřejností. Odbor školství a sociální má vlastní vstup ze severu. Ve druhém podlaží jsou umístěny odbory s menší návštěvností veřejností a ty, které musí být nad zátopovou výškou. Ve třetím podlaží jsou umístěny odbory, u kterých se předpokládá nejmenší návštěvnost, mimo jiné je zde umístěna samospráva, přičemž kancelář starosty je exkluzivně umístěna na hlavním nároží. V posledním ustupujícím podlaží je umístěna obřadní síň/velká zasedací místnost, která tak dostává přístup k terase s výhledem na náměstí a kostel. Obřadní síň je také využitelná pro společenské akce (koncerty vážné hudby, rauty apod.).