Polyfunkční zástavba na Leteckém náměstí

Home / Projekty / Polyfunkční zástavba na Leteckém náměstí

typ projektu: urbanismus

stav/stupeň projektu: dokumentace pro územní rozhodnutí

rok: 2013-2021

Cílem je vytvořit soubor budov, který by dotvořil a ukončil prostor historické návsi městské části v Libčicích nad Vltavou. Návrh hmotově vychází z tvarování a orientace pozemku. Hlavní „páteř“ návrhu tvoří souvislá zástavba severovýchodní hranice pozemku. Toto řešení ukončuje prostor náměstíčka/návsi původní osady Letky ve stylu kompaktní zástavby městských center. Současně slouží jako bariéra chránící areál (a celou plochu náměstí) před hlukem od žel. tratě.  Kvůli ověření funkčnosti tohoto přístupu je zpracována hluková studie, založená na měření hluku z dopravy. V centru pozemku je pak navržen polyfunkční objekt s obchodem/kavárnou, který vytváří (společně se svou návazností na klidovou zelenou zónu a venkovní sezení) žijící centrum území.