Pivovar Korea

Home / Projekty / Pivovar Korea

typ projektu: občanské stavby

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2015

Areál, který bude jak svým hmotovým uspořádáním tak použitými výtvarnými prvky a materiály komunikovat základní hodnoty, spojené se značkou Gold of Prague. Areál bude komunikovat prostředky, které budou pro cílovou skupinu srozumitelné. Již realizovaná replika hradu, obliba zmenšených modelů a doslovných kopií ilustrují způsob vnímání korejského publika a naznačují směr. Značka Gold of Prague bude růst, areál se bude rozvíjet už z fyzických potřeb, ale růst se bude muset komunikovat i jako PR. Návrh vytváří podmínky pro růst. Návrh zakládá témata, která budou dobře využitelná i v PR kampaních.

Motto: “Statickými prostředky architektury dodáváme dynamickému pivovaru příběh, který bude růst spolu s ním a v různých fázích dovolí intenzivní PR využití”

NÁSTUPNÍ PROSTOR

Návštěvníci areálu přijdou nejprve do styku s předprostorem – tam na ně bude působit celek areálu – tradiční industriální panoráma, typický prvek pivovarské brány, rostoucí chmel…

Do dlažby parteru je zakomponován stylizovaný meandr Vltavy – multimediální prvek, který přes QR kódy nebo pomocí prostředků Augmented reality, rozmístěných v dlažbě, dovolí návštěvníkům seznámit se s pražskou historií. Prvek lze při zvláštních příležitostech i napustit vodou.