Ověřovací studie Praha – Běchovice

Home / Projekty / Ověřovací studie Praha – Běchovice

typ projektu: urbanismus

stav/stupeň projektu: urbanistická studie

rok: 2009

Ověřovací studie městské části Praha – Běchovice nastiňuje maximální rozvoj obce s ohledem na limity území – nadřazenou dopravní infrastrukturu (automobily, železnice), zátopové území, VVN, USES atd. Navrhovaná zástavba si klade za cíl propojit Běchovice dnes rozdělené na dvě části do jednoho sídla, je doplněna zelenými pásy a parkovými plochami s důrazem na odvodnění přírodního typu pro zamezení nárazových povodní.