Novostavba RD

Home / Projekty / Novostavba RD

typ projektu: individuální bydlení

stav/stupeň projektu: dokumentace k ÚR

rok: 2019 – 2022

Jednopodlažní objekt v rohu pozemku sleduje směrem do zahrady tvarem fasády průběh vrstevnice. Navrhovaná stavba má intenzivní zelené souvrství na střeše a fasádu obloženou místním kamenem (šedou žulou). Západní fasáda je od stávajíího náspu cesty odsazená a je zde vytvořen venkovníé příjezd do garáže a nástup do obytné části domu. Objekt má dvě atria zakomponovaná v základním tvaru, první se nachází při vstupu, odkud je osvětlena kuchyň hlavní obývací prostor a pracovna., druhé odděluje ložnici majitele od tělocvičny. Obestavěný prostor stavby ve tvar úhelníku je na obou koncích (J a V) z důvodu provázání objemu stavby s pozemkem přisypán zeminou plynule navazující na zlenou střechu a povrch zahrady. Svah je zajištěn pozvolně klesající opěrnou stěnou představující prodloužení prosklenné fasády. V místě uprostřed stavby se nachází centrální obytný prostor s prosklením orientovaným JV směrem s výhledem na pozemek. Přesah střechy s proměným vyložením stíní velká okna obytných místností před vysokým jižním sluncem a chrání venkovní hranu s předpokladem ponbytu před deštěm. Zpevněné pobytové plochy navazující na interier domu jsou navrženy z dubových pražců.