MŠ Semily

Home / Projekty / MŠ Semily

typ projektu: občanské stavby

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2015

Úkolem návrhu bylo řešit novostavbu dvou do značné míry na sobě nezávislých mateřských školek – “běžné” a Waldorfské. Plynulý obloukový tvar budovy svou hmotou přirozeně dělí pozemek, jako terénní vlna splývá s okolní zelení. Každá ze školek má svou zahradu, do které jsou orientovány herny, navzájem se tedy provozem nijak neruší. Dům je to tam, kde souvisí s exteriérem. Kruh definuje soukromou zahradu se hřištěm pro menší děti, které navíc mají vizuální kontakt mezi jednotlivými třídami. Architektonické řešení vychází jak z provozní dispozice, tak z představy co největšího propojení interiéru a celé stavby s exteriérem, se zahradou. Objekt je koncipován jako kompaktní celek s menšími vybíhajícími částmi nad úroveň střechy – spacích částí mateřských školek a objektu technologie. Zároveň hmota využívá principů nízkoenergetických a šetrných domů jako terénní val, zelená střecha, velké prosklené plochy místností orientované k jihu, jižní venkovní ochoz, zčásti dřevěná konstrukce. Návrhem je také ponechán buk v jihozápadní části současné zahrady školky, který je v novém návrhu umístěn na osu vstupního atria.