Koncepční řešení – studie – Nebušice

Home / Projekty / Koncepční řešení – studie – Nebušice

typ projektu: urbanismus

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2022

Navržená hala má rozměry ve standardním modulu 6m, celkové rozměry jsou 48 x 36m, s tím, že rozpony jednotlivých polí se předpokládají 12 x 18m, uvnitř haly tak budou pouze 3 sloupy. Výška haly je navržena 6m (po římsu). Hmota je vzhledem k měřítku okolní zástavby zdrobněna šikmými střechami. Hala je posunuta dále od silnice do takové pozice, aby se před ní vešly všechny potřebné zpevněné a manipulační plochy, zároveň aby byla od západu částečně pohledově schována za stromy.