Kafárna Vinohrady

Home / Projekty / Kafárna Vinohrady

typ projektu: Komerční výstavba

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2018

Studie řeší stavební úpravy a rozšíření objektu sady Bratří Čapků, k. ú. Vinohrady, Praha 2, tj. budovy restaurace Kafárna na kus řeči. “Kafárna” je hojně navštěvované restaurační zařízení v parku na pražských Vinohradech, umístění objektu je pro funkci restaurace velkou výhodou, v parku se pohybuje velké množství lidí, kteří zde tráví svůj volný čas. Objekt se nachází v městské památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice v prostředí historického parku (dříve Bezručovy sady). Objekt samotný nemá památkovou hodnotu, pochází asi z 50. let, původně to byla školka (typový projekt opakující se na několika místech v Praze). V rámci územního plánu je stavba v ploše ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy. Přestavba na zahradní restauraci proběhla v roce 2002. Na severní fasádě nahrazujeme stávající okna velkými francouzskými se snahou o prosvětlení severní části interiéru a jeho propojení s částí zahrádky u vstupu, podobu jižní fasády ponecháváme stávající. Okna na celém objektu navrhujeme nahradit kovovými kvůli sjednocení s přístavbou skleníku. Fasádám objektu navrhujeme změnit barevnost na tlumenější (bílá, odstíny teplé šedé či pískové barvy atd.).