Interiér GasNet, Brno

Home / Projekty / Interiér GasNet, Brno

typ projektu: interiér, soutěž

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2021

Návrh zhmotňuje firemní kulturu: důraz na lidi, mezilidské vztahy, přesnost, spolehlivost a kvalitu, udržitelnost a flexibilitu.

Do hlavního, vstupního prostoru jsou proti sobě vloženy recepce a kuchyňka. Rozměrově si odpovídají, logicky člení prostor. Mezi nimi posezení pro návštěvníky nebo krátká neformální jednání. Kruhové koberce na podlaze a svěšené osvětlení definují soukromé zóny, které si drží svou individualitu, přestože dohromady tvoří soukolí. Charakter sezení je záměrně diverzifikován, každý si může vybrat, co mu vyhovuje – od sofa přes barovou stoličku po pracovní židli. Stěny jsou obloženy dřevem, do kterého se prolíná motiv vlnek, který prochází celým interiérem. Kuchyňka je vložený prvek, vepsaný i do podlahy a stropu, stávající niky jsou využity a materiálově odlišeny. Pracovní místa jsou navržena utilitárně, dělící příčky mezi stoly zajišťují potřebné soukromí, podhledy jsou akusticky členěné… jednotlivé prostory jsou dále členěny různou podlahou i podhledem. Podlouhlý prostor Creative space je rozčleněn na zóny, lišící se charakterem a vybízející k různým činnostem. Propojení pohovkou. Sezení se z Multifunkční místnosti přelévá do zasedačky. Prvek, kterého si všimne pouze ten, kdo prostory dlouhodobě užívá. Prvek, který v celku není vidět, lze ho pouze zažít po částech – každopádně zdůrazňuje motiv spolupráce, celku…