Hotelový komplex Sharm el Nagga, Egypt

Home / Další projekty / Hotelový komplex Sharm el Nagga, Egypt

typ projektu: hotelový komplex, komerční výstavba

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2010