Bytový dům Starochodovská

Home / Projekty / Bytový dům Starochodovská

typ projektu: Bytový dům

stav/stupeň projektu: DUR

rok: 2017 – 2022

Prostorové řešení návrhu odráží skutečnost, že se v místě stavby stýkají dva směry zástavby podél ulice východní strany Starochodovské ulice. Zatímco panelový dům navazuje na směr oboustranné vilové zástavby z jižní části Starochodovské, severní soused již ctí směr ulice ze severní poloviny.
Navrhovaný objekt ve tvaru písmene L oba tyto směry propojuje, východním křídlem navazuje na panelový dům a západním křídlem se dovazuje na polohu zástavby definované objektem Starochodovské 66. Setkání obou směrů Starochodovské ulice se odehrává přímo na pozemku navrhované stavby, kde je v úrovni chodníku ponechán veřejně přístupný čtvercový prostor v parkové úpravě, sevřený oběma křídly stavby ve tvaru L, jakoby v pokračování zeleného pásu podél panelových domů. Výškově si návrh klade za cíl nesourodé výšky obou svých sousedů vizuálně propojit.