Bytové domy s občanskou vybaveností Čakovice

Home / Projekty / Bytové domy s občanskou vybaveností Čakovice

typ projektu: bytové domy, občanské stavby

stav/stupeň projektu: územní rozhodnutí

rok: 2006 – 2010

Cílem návrhu je vytvořit moderní soubor bytových objektů s občanskou vybaveností, který bude poskytovat klidné a příjemné prostředí pro život obyvatel. Navrhované řešení vhodně urbanisticky a funkčně propojuje dnes nenavazující areály bytových domů a v podstatě vytváří kontinuální pás obytných objektů s volně prostupnými zelenými plochami a obytným parterem. Navrhovaný obytný soubor maximálně reaguje na okolní urbanistickou strukturu, je však řešen celkově v menším měřítku a různoroději, tak aby celý komplex působil příjemnějším a intimnějším dojmem. Jednotlivé domy svým rozmístěním tvoří několik samostatných podprostorů, které budou sloužit jako soukromější část veřejného parteru. Areál veřejné vybavenosti v jižní polovině pozemku obsahuje domov pro seniory, mateřské centrum, základní uměleckou školu, malý obchod, ordinace a novou pobočku České pošty. Polyfunkční objekty jsou umístěny do čelní pozice, v prostoru mezi nimi je navržen veřejný oddychový parter.