Bydlení Pod Kotlářkou

Home / Projekty / Bydlení Pod Kotlářkou

typ projektu: bytový dům

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2015 – 2017

Hmotová studie navrhuje výstavbu terasového bytového domu a pěti řadových rodinných domů. Celkově je navržených 24 bytových jednotek. Celkový koncept řešení je co nejohleduplněji zasadit objekty do stávajícího zeleného prostředí. Z tohoto principu vychází hmotová kompozice terasovitých objektů, které jsou ještě hmotově rozdrobené, poposouvané a vzájemně oddělené. Je tu snaha o vytvoření zdánlivě rostlé struktury, mezi kterou prosvítá zeleň stávající i nově vysazená. Vše je ještě doplněno střešní zelení.