Branické Ledárny

Home / Projekty / Branické Ledárny

typ projektu: rekonstrukce, občanské stavby

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2009 – 2012

Areál bývalých Branických ledáren se nachází v Praze – Braníku, mezi ulicí Ledařská a řečištěm Vltavy. Jedná se o původně průmyslový komplex postavený v letech 1909-11 ve stylu pozdní secese, sloužící pro uskladnění a uchování ledu, který byl v zimě získáván z hladiny Vltavy. Jedním z hlavních cílů návrhu je otevření dnes uzavřeného zanedbaného průmyslového areálu veřejnosti. Navrhovaný areál umožní přístup pro pěší, usnadní propojení nábřeží Vltavy s ulicí Ledařskou, což příznivě ovlivní provoz v širší lokalitě – průmyslový areál dnes tvoří překážku pro pěší trasy. Návrh umožňuje obyvatelům této části Braníku oživení lokality formou navrhovaných restaurací, fitness a zprovozněním komerce v přízemí objektů.