Apartmány Strážné

Home / Projekty / Apartmány Strážné

typ projektu: komerční výstavba, soutěž

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2020

Umístění objektu respektuje původní stopu, hmotu prodlužujeme směrem na sever. Vzhledem ke konfiguraci terénu i sousední zástavby je to logické, hřeben zůstává rovnoběžný s vrstevnicí, tak jak je v Krkonoších běžné. Tvar objektu respektuje a naplno využívá limity pro výstavbu v lokalitě, tj. 2 podlaží a výšku hřebene 9m. Tradiční tvar přízemního stavení se sedlovou střechou je doplněný o rizalit, který je analogií kolmé patrové přístavby. Vstupní část je klasický přístavek zádveří. Při návrhu bylo přihlédnuto k inspirační příručce typická architektura Krkonoš a Jizerských hor vydaná správou KRNAP.

Dispozice domu vychází z okolního kontextu. Přístup je z jihozápadu (upravená stávající cesta), na zádveří a recepci navazuje na jih orientovaná společenská místnost s velkorysou jižní terasou (může sloužit i jako letní vstup). Předprostor je doplněn pohotovostním parkováním. Tyto poloveřejné prostory jsou obráceny k veřejně využívaným a rušnějším obecním plochám, centrálnímu parkovišti a hlavně dětskému hřišti, které je přímo před stávající chalupou.