Administrativní budova Innogy

Home / Projekty / Administrativní budova Innogy

typ projektu: komerční výstavba

stav/stupeň projektu: dokumentace pro ÚR a SP

rok: 2018 – 2022

Vzhledem k charakteru lokality jsme se rozhodli, že by dům měl mít spíše tradiční výraz, který se oproti dnes běžnějším celoproskleným administrativním budovám do místa více hodí. Fasáda je členěna klasicky, přízemí je vyšší než ostatní podlaží, tektonicky se směrem nahoru vylehčuje, na fasádě objektu se navzájem prolíná několik různých rastrů (okna, zúžené či vynechané pilíře mezi pracovními místy…) – každý je pravidelný jinak, jejich superpozicí vzniká hra, fasáda nepůsobí fádně. Do rastrů pak vstupují vložené prvky hlavního vstupu, lodžie přes 2 podlaží na severní straně a převýšená atika s otvory do Doudlevecké zakončující nižší hmotu domu. Ta není samoúčelným prvkem, definuje střešní terasu.