Adaptace pivovaru, Kralupy nad Vltavou

Home / Projekty / Adaptace pivovaru, Kralupy nad Vltavou

typ projektu: občanské stavby

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2017-2018

V rámci adaptace historické budovy pivovaru a sladovny je plánováno umístění funkcí: knihovna, muzeum, základní umělecká škola, dům dětí a mládeže, kavárna, restaurace s minipivovarem.

Kapacitu bylo třeba zvýšit a stávající střecha hlavní hmoty je dožilá. Střechu bouráme a navrhujeme nástavbu, která na jedné straně sbíhá až na zem a rozšiřuje tak kapacitu každého podlaží. Nástavba dovolila navrhnout sál umělecké školy a učebny z provozního hlediska optimálně, například dát jim výšku, jakou potřebují. Hmota nástavby je pojatá jednoduše, zuby šedové střechy jsou prvkem, který k industriální architektuře patří a navíc dovolují optimální osvětlení učeben. Nástavba na východní straně je hmota s rovnou střechou. Dostavované hmoty jsou proti stávající budově vždy posunuté, uskočené. Tím je jasně definováno, co je nové, a dovoluje to svobodně nakládat s použitými materiály, což je ekonomicky výhodné. U nástavby předpokládáme plechový obklad, který skryje okna. Hmota velkého sálu z jižní strany ustupuje a vytváří tak menší ochoz podél sálu, který může fungovat jako terasa. Ochoz je krytý tahokovem, který zajišťuje stínění. Svou transparentností zároveň hmotu vizuálně odlehčuje. Snažili jsme se vytvořit návrh, který ponechá maximum z cenné historické konstrukce stávajícího objektu a zároveň bude na první pohled patrné, že se jedná o moderní rekonstrukci. Proto jsme přízemí objektu otevřeli vstupy a výkladci, které jsou moderní, ale respektují rytmus oken stávající budovy pivovaru a otvírají ji životu. Protože se jedná o prvek v přízemí, v přímém kontaktu s lidmi, předpokládáme kvalitně zpracovaný detail, který tak nastaví vnímání celého objektu. V návrhu jsme se snažili využít specifik stávajícího objektu. Místy tak vznikají prostory o výšce přes 1,5 podlaží, průhledy… každému takovému prostoru jsme našli odpovídající funkci, např. výstavní prostor muzea, kavárna, vstupní haly. Členění jednotlivých místností respektuje polohu stávajících oken a polohu nosných sloupů. Prostory, které mají specifické požadavky, ať je to učebna výtvarného oboru, kde je vhodné rozptýlené severní osvětlení, nebo víceúčelový sál, kde je důležitá jeho výška, jsou situovány do nástavby. Usilovali jsme o to, aby každý provoz měl prostor, který mu bude svým charakterem odpovídat.