Náhledy Seznam
12 3 4 5

Revitalizace zastavěné jižní části sídliště Spořilov

Praha - Spořilov
Datum: 02/2010
Stav: územní studie
Cílem je celková revitalizace sídlištního prostoru kolem stávajícího parku. Těžištěm je okolí stávajícího parku s nevyužívanými budovami gymnázia na východě a nízkopodlažními budovami na západní straně parku. Primárním cílem je urbanistické zpřehlednění území, které je dnes těžce uchopitelné. S tím souvisí celkové zprůchodnění území a zpříjemnění pobytu v parteru, pro který dnes není mnoho důvodů. Dále doplnění funkcí v parteru: dětská hřiště, sportoviště, v přízemí nově navrhovaných budov občanská vybavenost, služby a komerce.