Náhledy Seznam
12 3

Ověřovací studie Praha - Běchovice

Běchovice
Datum: 11/2009
Stav: územní studie

Ověřovací studie městské části Praha - Běchovice nastiňuje maximální rozvoj obce s ohledem na limity území - nadřazenou dopravní infrastrukturu (automobily, železnice), zátopové území, VVN, USES atd.

Navrhovaná zástavba si klade za cíl propojit Běchovice dnes rozdělené na dvě části do jednoho sídla, je doplněna zelenými pásy a parkovými plochami s důrazem na odvodnění přírodního typu pro zamezení nárazových povodní.