Náhledy Seznam
1

Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi

Tbilisi, Gruzie
Datum: 06/2001
Stav: architektonická soutěž
Funkční celky nacházejí fyzický výraz v rozčlenění do tří objektů - domů. Každý řešen individuálně. Všem je společná úzká vazba na okolí, za daných klimatických podmínek je výhodné poskytnout řadu přechodových prostorů, nabízejících úkryt před sluncem, větrem či specifickou atmosféru.
Domy mají shodný základní konstrukční koncept monolitických železobetonových stěn a dvojité provětrávané střechy, který vychází jako nejvhodnější jak z technických hledisek (zemětřesení, ochrana před deštěm či horkem).
Rozdělení do tří objektů umožňuje optimalizovat funkci (vazby prostor) a splnit požadavky na bezpečnost.