Náhledy Seznam
12 3 4 5

Socha Mistra Jana Husa

Hrad Krakovec, Rakovník
Datum: 12/2011
Stav: realizace

 Význam hradu Krakovec v životní pouti Mistra Jana

Krakovec byl místem jeho posledního zastavení před Kostnickým koncilem. Během měsíců, které zde prožil, si již dosah toho, co svým dílem vyvolal, uvědomovat musel. Lze se domnívat, že dobu zde strávenou věnoval introspekci. Jako člověk, dostižený vlastním osudem, který asi ani nevěděl, jak vyvolal a tušil pouze, že ho již přesahuje, musel pociťovat základní emoce – nejistotu, obavy, strach…nakonec se zachoval statečně.

Symbolika místa osazení sochy

Předepsané místo zprvu působí překvapivě, po širší úvaze se však ukazuje jako nosné – je intimní, nabízí krásný výhled a hlavně je pravděpodobné, že i Mistr Jan si koncem léta, kdy zde trávil čas, povšiml jeho půvabu, má tedy i historické opodstatnění.

Socha jako prvek ve veřejném prostoru musí nést sdělení v souladu s prostředím – za jeho života slunce vycházelo na stejném místě, ranní pohled do údolí poskytoval uklidňující prožitek souladu se všehomírem a zval ke klidnému posezení či rozjímání stejně, jako dnes. Na takové místo nepatří razantní gesta.

Současný stav

Socha je umístěna na strmý svah, po kterém se vine pěšina (zadní vstup), ústící na plošinu, dosažitelnou od hlavního vstupu hradu.

Koncept

Socha

Stojící figura předepsané velikosti by hlavou přesahovala horizont plošiny a vypadala proto spíše směšně. Volba sedící figury je dána nejen ideovými důvody, ale i kontextem místa. Dovoluje zachovat lehce nadživotní měřítko (pro stojící postavu je předepsaná výška nedostačující) i lépe zapadá do okolního prostředí.

Parter

Běžnou sochu spojuje s parterem sokl. Z ideových i kompozičních důvodů s jeho instalací nepočítáme a nahrazujeme ho stylizovanými schody. Dají usednout jak soše, tak návštěvníkům a jejich vrchní líc dovoluje umístit potřebné texty. Těm, kdo budou na hrad a k soše stoupat ze severní strany po pěšině, její nová trasa nabídne zajímavé pohledy. Z dálky bude svah přirozeně traktován. Vzhledem k jeho sklonu navrhujeme podél cesty nízké opěrné zídky, které z ní udělají pohodlnější komunikaci a dají i vzniknout pozadí o několika plánech. To nechá sochu vyniknout.

Materiálové řešení

Socha je provedena ze žehrovického pískovce (použit i na stavbě hradu). Pokud nepůjde nalámat potřebný blok, použijeme pískovec božanovský. Kámen bude opatřen hydrofobním nátěrem (Porosil).

Založení sochy a stupňů na betonový základ - dimenze určí statik v průběhu zemních prací.

Povrch pěšiny mlatový, opěrné zídky vyskládané z kamene, stejného jako hlavní zdivo hradu.

Schody v kombinaci kamenicky opracovaných desek stupnic a štípaných bloků stupňů.

Výsadbu zeleně představují netřesky nebo pod. v bezprostředním okolí sochy a schodů a na korunách opěrných zídek - omezí růst trávy, zjednoduší údržbu.

Technické řešení, realizace

Doprava a instalace sochy

Socha bude vytažena na plošinu pod hradem vrátkem po kulatinách. Jde o historicky nejpravdivější i nejlevnější způsob. Pro finální usazení sochy na určené místo počítáme s  menším gotickým jeřábem, který lze později použít jako exponát.

Cesta a osvětlení

Navrhujeme osazení zapuštěného svítidla do schodu, tvořícího sokl sochy ev. i do ohybů cesty – připojení na rozvod VO. Socha i cesta si zaslouží kvalitnější osvětlení, je ale nad rámec projektu.

Odhalení

Použití historických technologií osazení sochy vytvoří divácky atraktivní základ, který lze doplnit o další atrakce, aby se z  aktu odhalení stala historická slavnost.