Náhledy Seznam
12 3 4 5 6 7 8 9

Senior House Opava

Opava
Datum: 03/2012
Náklady: 50 mil. Kč
Stav: soutěž

Návrh domu pro seniory s pečovatelskou službou v Opavě. Základní idea řešení domu pro penzisty vychází z myšlenky vzájemného kontaktu jeho obyvatel. Cílem nebylo vytvořit oddělené buňky-cely, ale umožnit vzájemné střetávání, procházky, posezení. Jako nejpříhodnější řešení jsme vybrali typ pavlačového domu. Pavlač umožňuje život domu, tj. jeho uživatelů propojit s vnitroblokem a jednotlivými částmi domu navzájem. Dalším prvkem umocňujícím tuto myšlenku je vytvoření balkónků jako spojovacího prvku mezi bytem a pavlačí. Balkónky fungují jako reminiscence zápraží tradičních domů, jako tzv. „porch“ v anglo-saských krajinách. Je to místo posezení, oddychu na jižním sluníčku s výhledem do zahrady s možností kontaktu s lidmi jdoucími po pavlači. Tímto pádem samotná pavlač neplní jenom primární funkci komunikační, ale i funkci korza.

Hmota domu je tvořená moduly jednotlivých bytů. Technicky je řešená jako skládačka stavebních modulů. Malou hrou s touto „stavebnicí“, otáčením a vynecháváním modulů umožňujeme průchod pavlačí na opačnou stranu domu – jako linka vlnící se cesty. Vynecháním modulu vylehčujeme hmotu objektu, zdrobňujeme měřítko z pohledu chodce a zároveň vytváříme klidová místa s možností posezení na jednotlivých podlažích, tzv. vertikální zahrádky.
Spodní – podzemní podlaží má navržené jen dům A. Jsou v něm situovány sklípky k jednotlivým bytům, technologická místnost s výměníkem pro topení, záložním generátorem výtahů, skladem, sušárnou a úklidovou místností. Společenská místnost se zázemím je situovaná ve východní části 1.np domu A. Tato lokalizace umožňuje propojení tohoto prostoru s exteriérem, přímý výstup na zpevněnou část zahrady a rozšiřuje tak možnosti jejího využití.
Tvarosloví systému rozvržení sloupů vychází z motivů stébel trávy nebo kmenů stromů, jako přírodního řešení statického prvku návrhu. Tento koncept se propisuje i do dělení ploch parteru, kde tvoří organický rastr, který pomáhá rozbít racionalitu a strohost geometrického členění parcely – polidšťuje.