Náhledy Seznam
12

Hotel SNP

Bánská Bystrica, Slovensko
Datum: 08/2010
Urbanistické řešení
Cílem navrhovaného urbanistického řešení je především definování veřejného prostoru západního předpolí památníku SNP, dotvoření uličního prostoru Kapitulské ulice a vyjasnění prostoru kolem Diecézního centra Jana Pavla II, jehož přímou součástí se má stát navrhovaná stavba hotelu.
 
Architektonické řešení
Hmotové řešení je definováno statutem místa. Hlavní hmota hotelu stojí na jednopatrové podnoži, která zabírá téměř celý pozemek na sever od hradební zdi. Do Kapitulské ulice je hotel stejně vysoký jako budova SSE a směrem k památníku se plynule snižuje. Klínovitý tvar objektu je rozdělen dvěma transparentními jádry s vertikálními komunikacemi. Toto řešení umožňuje měřítkově sjednotit hotel s okolní zástavbou a současně jej prezentovat jasným tvarovým řešením. Jednoduché hmotové tvarování zajistí příznivou energetickou bilanci.
Hlavní vstup do hotelu je ze severní strany z prostoru předpolí památníku SNP. Další vstup je potom z Kapitulské ulice do restaurace, tento vstup je krytý masivní konzolou s konferenčním sálem, která kopíruje uliční čáru Kapitulské ulice. Původní hradby v jižní části pozemku zůstanou zachovány.
 
Dispoziční řešení
Dispoziční uspořádání čitelně reflektuje hmotové uspořádání domu. V podzemních patrech jsou garáže pro hotelové hosty. V přízemí se nachází vstupní hala s recepcí, bar, restaurace se zázemím, fitness centrum a wellness a zásobování hotelu. Restaurace je umístěna při Kapitulské ulici, odkud je do ní také vstup pro neubytované hosty. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěn konferenční sál s příslušenstvím, kanceláře a hotelové pokoje. Z konferenčního sálu je přístupná terasa s výhledem na památník SNP. V dalších nadzemních podlažích je ubytovací funkce: pokoje a potřebné příslušenství.