Náhledy Seznam
12 3 4 5

Benešovo náměstí

Ostrava
Datum: 11/2007
Stav: architektonická soutěž

Studie řeší návrh polyfunkčního objektu, který vhodně doplňuje stávající zástavbu centra Ostravy.

Hmotové řešení vychází z kontextu okolní zástavby – návrh je třeba chápat jako dotvoření zástavby, spíše jako zástavbu proluky, nežli jako solitér – jakékoli jiné řešení by bylo vůči lokalitě necitlivé, přestože možná chvilkově atraktivní.