Náhledy Seznam
12 3 4 5 6 7

Rekonstrukce a dostavba areálu Císařského mlýna

Praha - Bubeneč
Datum: 09/2011
Stav: studie

První archivní zmínky o areálu bývalých Pražských papíren pochází z doby po roce 1825 a jsou spjaty s osobami tehdejších majitelů Císařského mlýna, bratří Antonína a Václava Šalovců (Schallowetz). Původní areál Císařský mlýn (brusírna kamenů) se těšil největšímu rozkvětu za doby císaře Rudolfa II a je opředen nejrůznějšími mystickými legendami.
Hlavními cíli navrhu je: Vytvoření obytného komplexu s drobnou komercí v parteru při zohlednění historického vývoje objektu, zachování hlavních směrů daných postupnou historickou výstavbou. Dále pak vytvoření jak intimních obytných prostorů, tak veřejných míst, určených k setkávání v parteru a zachování a zvýraznění původních dominant a charakteristického tvarosloví původního objektu.