Náhledy Seznam
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Radnice v Kralupech nad Vltavou

Kralupy nad Vltavou
Datum: 12/2013
Stav: zkolaudováno 12/2013

1.místo v architektonické soutěži

Předmětem soutěže byl návrh adaptace obchodního domu Máj na Městský úřad Kralup nad Vltavou včetně prověření dispozičních kapacit dle požadavků na nový MěÚ.

Odkazy: www.mestokralupy.cz/mesto/rozvoj-mesta/centrum-mesta/

Foto: Pavel Lupač

Fotografie z výstavby najdete v aktualitách.

Popis:

Nová radnice se nachází v centru města, na Palackého náměstí, přímo naproti kostelu Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava.

Hlavním úkolem projektu bylo umožnit přesunutí všech odborů městského úřadu pod jednu střechu a vytvořit důstojnou budovu pro správu a reprezentaci města. Součástí projektu bylo kromě adaptace obchodního domu ze 70.let i řešení parterových úprav.

 

Díky ubourání jednoho nepotřebného travé ŽB skeletu původního objektu byl rozšířen prostor náměstí, opticky a funkčně napojeno malé prostranství před starou školou (Jodlova ulice), které bylo od náměstí dříve odříznuto.

Kompletně upravena byla vyvýšená plocha na střeše původních polozapuštěných garáží. Záměrem bylo toto obrovské „podium“ funkčně a prostorově napojit na plochu náměstí a zároveň vytvořit důstojný a fungující nástupní prostor pro městský úřad. Proto je po obvodu podia navrženo schodiště, do kterého jsou umístěny prvky pro sezení a zeleň. Ubourání jednoho travé objektu umožnilo schodišťový prvek uplatnit i v severní části parteru, čímž došlo k potvrzení propojení náměstí s Jodlovou ulicí.

 

Objekt je rozčleněn na tři hmoty, každá má typ fasády odpovídající funkci za ní. Hlavní hmota budovy má vzhledem k umístění kanceláří potřebu velkého množství oken, jejichž vytvoření dává původně masivní hmotě lidské měřítko a propojuje vnitřní prostor s okolím. Vysoká okna umožňují dostatečné prosvětlení celé hloubky kanceláří. Klasicizující vertikality je dosaženo zahuštěním skutečného nosného systému zděnými pilíři s kontaktním zateplovacím systémem. Jižní hmota do náměstí je pojednána jako robustnější s menším počtem oken, hlavním prvkem fasády je portál, který akcentuje vstupní část. Důstojně působící brána představující propojení úřadu s veřejností je obložena obkladem z hliníkových kazet. Hmota ustupujícího podlaží přechází do rizalitu na severní fasádě, který je akcentován „hodinovou věží“.

 

Zmenšením půdorysu se z objektu stal klasický pětitrakt s kancelářemi orientovanými k fasádám a zázemím uprostřed (archivy, hygienické zázemí, technické prostory).

V suterénu objektu jsou umístěny garáže pro zaměstnance a návštěvníky úřadu, technické místnosti a sklady. V přízemí je umístěn bufet, Czech Point, které jsou v případě potřeby přístupné samostatně, a odbory, které vyžadují zvýšený kontakt s veřejností (podatelna, řidičské průkazy apod.). Ve druhém podlaží jsou umístěny odbory s menší návštěvností veřejností, ve třetím podlaží jsou odbory s nízkou návštěvností a samospráva. V posledním ustupujícím podlaží je umístěna svatební obřadní síň, respektive velká zasedací místnost, z které je přístupná střešní terasa s výhledem na náměstí a kostel.