Náhledy Seznam
12 3

Polyfunkční dům Dělnická

Praha - Holešovice
Datum: 10/2012
Stav: studie

Dokumentace řeší v podrobnosti architektonické studie návrh polyfunkčního objektu s převažující obytnou funkcí. V přízemních podlažích jsou navrženy komerční plochy a nákupní galerie, která navazuje na supermarket vestavěný do vnitrobloku. Objekt má většinu obytných ploch soustředěnou do věžovité hmoty čnící nad okolní blokovou zástavbu, předpokládá se, že byty budou mít atraktivní výhledy a ve spojení s větší velikostí bytů budou nabízeny jako nadstandardní.