Náhledy Seznam
12 3 4

Penzion Pila Rokytnice

Rokytnice nad Jizerou
Datum: 07/2008
Stav: územní rozhodnutí v právní moci
Objekt, navrhovaný do horského prostředí je do velké míry definován právě podmínkami horského prostředí. Abychom postupovali systematicky, stanovili jsme si na začátku projektování základní východiska, která chceme během návrhu respektovat:
Klima
Tradice
Kontext
Současnost
 
Objekt sestává v nadzemní části ze dvou hmot, které dosedají na dvě podzemní podlaží garáží. Větší hmota – objekt penzionu - je dále členěn: při komunikaci dosedá na přízemní objekt snack baru a sama o sobě sestává ze dvou podélně posunutých kvádrů. Menší hmota, umístěná ve shodné orientaci jako původní pila, skrývá převážně bytové jednotky a je poměrně kompaktní. Snack bar svým tvarem sleduje průběh komunikace a k silnici se obrací slepou stěnou, naopak směrem k jihu se otevírá prosklenou fasádou. Podzemní podlaží s parkingem a příslušenstvím zaplňují prostor mezi potokem a komunikací a rozšiřují tak v úrovni komunikace uliční prostor. Drobnější členění hmoty turistické ubytovny (posun kvádrů) má své opodstatnění ve zmenšení měřítka stavby a docílení příznivého působení v rámci okolní zástavby. Natočení obou hlavních nadzemních hmot jednak reaguje na tradiční orientaci objektu stávající pily nad opěrnou zdí potoka, jednak bylo snahou vytvořit mezi objemy nástupní plochu, rozšiřující prostor ulice.