Náhledy Seznam
12 3 4

Dostavba čerpací stanice PHM - zastoupení Mitsubishi

Světice
Datum: 10/2008
Stav: realizace
Nové řešení čerpací stanice zachovává konstrukční a provozní jednoduchost. Obsahově a dispozičně je rozšířeno o pokladnu, prodej osobních automobilů, showroom, kanceláře a zázemí.
Důraz je kladen na pohled směrem od silnice, kde dominuje prosklená fasáda s průhledem do části objektu s výstavou automobilů a motocyklů. Obslužná část čerpací stanice PHM je umístěna v části objektu směrem uvnitř celého areálu.
Boční pohled ze silnice na zastavěnou frontu objektů se nijak výrazně nemění, pouze dochází k navýšení o jedno podlaží a jedno ustupující podlaží zakončené plochou střechou.
Mezi přístavbou a přístřeškem nad stojany je nové lehké průsvitné zastřešení , tak aby v plné míře byl nástupní prostor kryt proti dešti a to včetně dostatečného překrytí proti zafoukání deště. Přístřešek je řešen ve tvaru vlnovky, tak aby vyrovnal výškový rozdíl mezi ukotvením na přístavbě a na přístřešku. Na jihovýchodní straně dochází k navázání přístavby na oplocení tenisového kurtu.