Náhledy Seznam
12 3 4

Vily Dřevnická

Praha - Kunratice
Datum: 09/2012
Stav: studie a DUR

Navrhovaný soubor se snaží co nejvíce reagovat na okolní urbanistickou strukturu bytové zástavby. Orientace pozemku ke světovým stranám není zcela ideální, přístup na parcely je možný pouze ze severozápadu. Proto byl zvolen specifický vějířovitý urbanistický systém parcel se zahradami na jihovýchodě a domy s podélnou osou jednotně orientovanou ve směru V-Z s obytnými místnosti na jih, tak aby si navzájem nestínily zahrady. Garáže reagují na vějířovité uspořádání parcel, což kontrastuje s jednotnou orientací hmot domů a u každého z domů vytváří jedinečný průnik hmot. Navrhované domy tak plynule lemují stávající ulici a ukončují okolní zástavbu.