Náhledy Seznam
12 3 4 5

Vila Katusice

Katusice
Datum: 05/2007
Stav: realizace
Předmětem projektu je objekt s osobitým výrazem. Hmota domu reaguje na zástavbu vesnice. Výraz objektu vychází z archetypu vesnického statku se dvěma křídly a uzavřeným dvorem. Oproti klasickému schématu dochází k posunu v soudobém využívání – namísto rozsáhlého hospodářského křídla jsou všechny části objektu využívány k bydlení. K pevným formám obytných křídel je přičleněno křídlo garáží a hospodářských místností. Jeho menší důležitost v hierarchii objektů je vyjádřena materiálovým řešením – dřevěný obklad namísto omítaných částí obytné části. Střechy jsou navrženy jako sedlové a pultové, aby byl co nejméně narušen charakter vesnice. Proto je objekt jednopodlažní, pouze s částečným využitím podkroví.
Objekt je členěn na tři základní hmoty – centrální obytný prostor se dvěma ložnicovými křídly, bazénovou halu a část pro fitness, pokoj pro hosta a kulečník. Objekt je doplněn křídlem pro garáže, dílnu apod.
Materiálově výraz objektu využívá co nejvíce přírodních materiálů, dřevěné krokve se propisují i do interiéru. Množství přiznaných dřevěných konstrukcí vychází z častého používání dřeva v historických stavbách regionu. Stavba je klasicky omítaná – barevné řešení je soudobé.