Náhledy Seznam
skica nadhled JZ
12 3 4 5 6 7 8 9

Rodinný dům Vysoký Újezd s altánem

Vysoký Újezd
Datum: 10/2014
Stav: studie

Navržený rodinný dům reaguje na tvar rohové parcely a vytváří na nároží ulic odpovídající akcent. Dům má zalomený tvar s osou směřující na jihozápad, což odstiňuje okna hlavních obytných místností, pobytovou terasu i navazující zahradu od severní i východní ulice. Dům je navržen jako přízemní bungalov, hlavním designovým prvkem je členitá zalámaná střecha s vikýřem probíhajícím z jižní strany přes hřeben až na severní fasádu. V rámci minimalizace tepelných ztrát a maximalizace solárních zisků jsou obytné místnosti orientovány na jih a provozní, pomocné a technické převážně na sever. Je také dodržen princip oddělení denní a noční zóny / „veřejné“ a soukromé části. Vjezd je ze severní strany, aby co nejméně rušil. 

Celý dům je v zásadě symetrický, symetrie je však záměrně na mnoha místech porušena. Přímo od vstupu se vchází do centrálního obytného prostoru, otevřeného až do krovu. Do převýšeného prostoru je vložena galerie s pracovnou a hostinským pokojem, který vyplňuje severní vikýř. Mezi obytným prostorem a provozními místnostmi probíhá polootevřená chodba, na jejímž konci je vstup do ložnice rodičů a do dvouprostorového, v budoucnu předělitelného dětského pokoje s hernou a spací částí. Na západní straně je technická část s garáží a skladem, provozně napojeným přímo na terasu (venkovní nábytek) a zahradu. 

Součástí návrhu je i altán s bazénem, který je umístěn v jihozápadním rohu pozemku odděleně od domu. Vzhledem ke klesajícímu terénu pozemku je umístěn níže než dům, což by mělo umožňovat výhled přes altán na zalesněný horizont. Altán má trojúhelníkový tvar navazující na hmotové řešení domu a jeho umístění na pozemku, zrcadlí jihozápadní průčelí domu a společně vymezují obytnou zahradu. Altán přímo navazuje na bazénovou celoprosklenou halu s posuvným zastřešením, na které na východní straně navazuje skleník, který bude využívat tepelné přebytky z celoročně využívaného a vytápěného bazénu. Skleník provozně přiléhá k užitkové zahradě, která je navržena v jihovýchodním cípu parcely.