Náhledy Seznam
fotograf P. Lupač
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Viladům Bohdalec

Praha - Bohdalec
Datum: 12/2016
Stav: realizace
Objekt je navržen se snahou o co největší zakomponování domu do svahu a vytvoření návaznosti na plochy soukromých zahrádek. Dominantním prvkem na fasádě jsou kontrastní bílé „obrazovky“, které jsou navěšeny na balkonové desky. Do ulice objekt nastavuje druhou tvář – třípodlažní hmota je podstatně kompaktnější než zbytek objektu, čímž se přibližuje okolní zástavbě. Fasády objektu jsou tvořeny kombinací omítek s různou strukturou a barevností.
Informace jsou také na webu investora.
 
Zajímavostí tohoto projektu je jeho vývoj, ÚR bylo vydáno v prosinci 2010, následně došlo ke změně investora, pro kterého se projekt přepracovával do stávající podoby. Stavební povolení bylo vydáno v prosinci 2014 a jeho součástí byla i změna ÚR, jejíž podstatou byla úprava textu "dům bude mít nepravidelný a značně členitý půdorys"  na "dům bude mít pravidelný a značně členitý půdorys". :-)
Obrázek původního nepravidelného organického tvaru najdete na konci prezentace.