Náhledy Seznam
12 3 4 5 6 7 8

Rezidence Čakovice

Praha - Čakovice
Datum: 08/2009
Stav: územní rozhodnutí

Soubor bytových domů s občanskou vybaveností.

Cílem návrhu je vytvořit moderní soubor bytových objektů obsahující i občanskou vybavenost, který bude poskytovat klidné a příjemné prostředí pro život obyvatel včetně služeb.

Navrhované řešení vhodně urbanisticky a funkčně propojuje dnes nenavazující areály bytových domů a v podstatě vytváří kontinuální pás obytných objektů s volně prostupnými zelenými plochami a obytným parterem.
Navrhovaný obytný soubor maximálně reaguje na okolní urbanistickou strukturu, je však řešen celkově v menším měřítku a různoroději, tak aby celý komplex působil příjemnějším a intimnějším dojmem. Jednotlivé domy svým rozmístěním tvoří několik samostatných podprostorů, které budou sloužit jako soukromější část veřejného parteru.
Areál veřejné vybavenosti v jižní polovině pozemku obsahuje domov pro seniory, mateřské centrum, základní uměleckou školu, malý obchod, ordinace a novou pobočku České pošty. Polyfunkční objekty jsou umístěny do čelní pozice, v prostoru mezi nimi je navržen veřejný oddychový parter.