Náhledy Seznam
12 3 4 5

Obytný komplex Sumy

Sumy, Ukrajina
Datum: 10/2008
Stav: studie
Návrh si klade za cíl vytvořit hodnotné životní prostředí pro své obyvatele a využít plně potenciál pozemku, který je v přímém sousedství stávající sídelní struktury s přímou návazností na dopravní infrastrukturu.
 Urbanistické řešení zohledňuje vytčené cíle návrhu:
  • Poskytnout obyvatelům bezpečné, esteticky hodnotné prostředí k životu.
  • Zajistit dostatečné soukromí ve spojení s vyšším standardem bydlení.
  • Efektivní využití limit pozemku.
Základní zastavovací schéma je dáno zejména tvarem pozemku a morfologií terénu, dále byla snaha navázat na stávající urbanistickou strukturu.
Dalším motivem bylo vytvoření polo-soukromých prostor, jejichž hodnota je v městském prostředí neocenitelná – jde o prostor, který je přístupný pouze rezidentům a kam lze beze ztráty pocitu bezpečí umístit dětské hřiště, nebo plochy zeleně určené k relaxaci atd.