Náhledy Seznam
LB jihozapad
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Liberty Building / ZPA Regula

Bartoškova, Praha 4 - Nusle
Datum: 02/2009
Stav: realizace

Naše kancelář zajistila územní rozhodnutí i stavební povolení, pak došlo ke změně investora i projektanta. Na výsledek se můžete podívat ve fotografiích, k porovnání jsou tu i naše původní vizualizace.

Rekonstrukce a revitalizace objektu bývalé elektrotechnické továrny Regula a dostavba bloku ohraničeného ulicemi Bartoškova, Kloboučnická a V Horkách.

Stávající továrna je vhodná pro loftové byty, její přízemí a suterén jsou využity ke komerčním účelům. Nové objekty jsou obytné, v parteru a 1. patře se předpokládají komerčně pronajímatelné prostory. V podzemí jsou navrhovány podzemní garáže.

Celý polyfunkční areál, který bude sloužit jako obchodní centrum, pokrývající nároky rezidentů ze širšího okolí a jeho veřejně přístupný parter vytvoří oázu klidu, která v lokalitě dnes chybí. Rekonstrukcí továrny se zpřístupní stávající tovární budova, která sice není předmětem památkové ochrany, ale je z našeho pohledu velmi cenným objektem, dokumentujícím svou epochu, která v našich dějinách patřila k těm úspěšným.

http://www.libertybuilding.cz/