Náhledy Seznam
12 3 4 5 6 7

Dostavba a rekonstrukce areálu U Starého Mlýna

Praha - Uhříněves
Datum: 08/2009
Stav: územní rozhodnutí
Jedním z hlavních cílů návrhu je otevření dnes uzavřeného a zanedbaného průmyslového areálu veřejnosti. Úprava a dostavba areálu umožní přístup pro pěší, spojí náměstí Bratří Jandusů s ulicí U Starého mlýna, což příznivě ovlivní provoz v širší lokalitě - průmyslový areál dnes tvoří překážku na dříve používaných pěších trasách.
Navrhujeme vybudování komplexu bytových domů s lokálně umístěnými obchodními jednotkami a s podzemními garážemi. Plochy mezi jednotlivými objekty budou parkově upraveny, v plánu je nahradit stávající průmyslový areál územím se zeleným charakterem, které bude fungovat jako veřejně přístupný a volně průchozí parter. K bytům v přízemních podlažích budou vyhrazeny soukromé předzahrádky.
Soubor staveb se snaží co nejvíce reagovat na okolní urbanistickou strukturu. Je půdorysně i výškově rozčleněn tak, aby celý komplex působil příjemným a intimním dojmem. Domy plynule navazují na okolní zástavbu: na západní hraně nová zástavba navazuje na uliční frontu stávajících bytových domů a zároveň na styku ulic Želnavská, U Starého mlýna a Za Nadýmačem vytváří nové náměstí s logicky umístěnou pohledovou dominantou, vytyčující nástup do areálu.